Kata-kata santri ala bahasa sunda selalu hadir bertebaran di media sosial, karena memang banyak orang-orang sunda yang pada nyantri tentu halnya didaerah sana memang banyak Pondok Pesantren. Maka untuk kalangan santri orang sunda inilah kata-kata kalimat keren berbahasa sunda beserta artinya yang dikutip dari basasunda.com

"Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du'a sarta ditutup ku rasa sukur"
Hidup ini harus diawali dengan do'a dan ditutup dengan rasa syukur

"Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi"
Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

"Dina mikacinta, lamun aya hiji perkawis anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kedah di salahkeun"
Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan

"Ulah sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku salira?"
Jangan takut mencintai karena sebab pernah merasa gagal, ada seseorang di luar sana yang bertanya, bagaimana rasanya di cintai oleh mu?

"Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana."
Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.

"Pilih hiji perkawis anu saluyu kana haté salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin! kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jero haté."
Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu bisa ikhlas dari dalam hati.

"Réréncangan éta sapertos bulan, onggal weungi anu poék cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manéhana jarang dongkap, nanging manéhana teras aya."
Sahabat itu bagai rembulan, tiap malam yang gelap, sinarnya tetap menerangi kita. Walau ia jarang datang, tapi ia selalu ada.

"Sateuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikep salira."
Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikap mu.

"Napsu nyaéta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung direseupan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng."
Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai, dari pada hal-hal yang abadi.

"Salira rumaos ngarasa leuwih hadé, sanés sabot sadaya masalahna tos réngsé, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun masalah salira"
Anda merasa lebih baik, bukan ketika semua masalah telah selesai, tapi ketika kamu berhenti menghawatirkan masalahmu

"Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seueur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan."
Orang bisa sukses, karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal, karena dia punya banyak sekali alasan.

"Sakali salira nyarios henteu tiasa. Mangka, didinya ogé salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa."
Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa

"Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanés kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana."
Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

"Ereun naroskéun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaéta ngan saukur iwal ti "USAHA"."
Berhenti bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kamu inginkan? karena jawaban yang kau temukan hanyalah "USAHA".

"Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teu acan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teu acan kantos salira pigawéan."
Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah anda kerjakan.


Kata-Kata Ala Santri Berbahasa Sunda Beserta Artinya


Kata-kata santri ala bahasa sunda selalu hadir bertebaran di media sosial, karena memang banyak orang-orang sunda yang pada nyantri tentu halnya didaerah sana memang banyak Pondok Pesantren. Maka untuk kalangan santri orang sunda inilah kata-kata kalimat keren berbahasa sunda beserta artinya yang dikutip dari basasunda.com

"Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du'a sarta ditutup ku rasa sukur"
Hidup ini harus diawali dengan do'a dan ditutup dengan rasa syukur

"Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi"
Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

"Dina mikacinta, lamun aya hiji perkawis anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kedah di salahkeun"
Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan

"Ulah sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku salira?"
Jangan takut mencintai karena sebab pernah merasa gagal, ada seseorang di luar sana yang bertanya, bagaimana rasanya di cintai oleh mu?

"Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana."
Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.

"Pilih hiji perkawis anu saluyu kana haté salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin! kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jero haté."
Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu bisa ikhlas dari dalam hati.

"Réréncangan éta sapertos bulan, onggal weungi anu poék cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manéhana jarang dongkap, nanging manéhana teras aya."
Sahabat itu bagai rembulan, tiap malam yang gelap, sinarnya tetap menerangi kita. Walau ia jarang datang, tapi ia selalu ada.

"Sateuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikep salira."
Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikap mu.

"Napsu nyaéta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung direseupan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng."
Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai, dari pada hal-hal yang abadi.

"Salira rumaos ngarasa leuwih hadé, sanés sabot sadaya masalahna tos réngsé, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun masalah salira"
Anda merasa lebih baik, bukan ketika semua masalah telah selesai, tapi ketika kamu berhenti menghawatirkan masalahmu

"Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seueur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan."
Orang bisa sukses, karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal, karena dia punya banyak sekali alasan.

"Sakali salira nyarios henteu tiasa. Mangka, didinya ogé salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa."
Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa

"Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanés kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana."
Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

"Ereun naroskéun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaéta ngan saukur iwal ti "USAHA"."
Berhenti bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kamu inginkan? karena jawaban yang kau temukan hanyalah "USAHA".

"Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teu acan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teu acan kantos salira pigawéan."
Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah anda kerjakan.


Baca Juga

No comments: