Top 6 Emerging Trends in Medical Devices 1. Internet-of-things: According to MarketResearch.com, the healthcare IoT market is slated to be at $117 billion by 2020. As a disruptive technology, IoT facilitates real time capture of data through smart sensors and wearable devices, exchanges the captured information on Cloud and with BI/Analytical tools, analyzes the information streams much rapidly than conventional means. The massive use of embedded systems is ushering in a "connect everywhere - every time" culture along with parallel trends of home and industrial automation, and smart cities where GPS functionalities are weaved into every movement. The consequences are numerous: from remote monitoring to ATM-like machines which can dispense drugs after a check-up from providers thousands of miles away. 2. Increasing Use of BI and Analytics: Healthcare BI and analytics, a market projected to cross US$18.7 Billion by 2020, is undergoing a silent transformation as there is greater demand for tools and solutions which can plug the missing gap in visualizing real business challenges and solutions through existing healthcare data. According to a PwC survey, it was found that over 95% of CEOs in healthcare companies are looking for ways to harness data in a better way. Medical devices of tomorrow will be rendered incomplete if they cannot use historical data for predictive analysis and other data for solving existing challenges faced by providers. Tableau has risen to the fore as a very intuitive tool to visualize randomized data to see for patterns and anomalies. 3. Mobility: Increasing smartphone usage and dependence is fostering a condition where physicians and patients would require access to information on their mobile devices and tablets - the key focus is engagement. Many medical supply stores are focusing on delivering mobile healthcare solutions and apps which will continue to become more creative in future. In the long run, mobile devices in association with telemedicine, will facilitate complex operation procedures and medicine dispensing, allowing care providers to look after their patients from remote locations. The dispensation of 24-hour emergency care would become easier. 4. Increasing focus on security and surveillance: Considering the huge number of web-connected and Cloud-connected devices, secured access to data points would become a challenge in future. Medical devices should be equipped with affordable chips and sensors with ability to read biometric information, for instance, features which would allow greater security in access. 5. 3D printing: 3D printing technologies are increasingly becoming mainstream and even affordable. They have immense scope in medical devices industry as they can be used for everything from preclinical testing to new lab innovation (reducing verification time), improvised training and for sales demo. 6. Emergence of Multipurpose medical devices: Increasingly, medical devices will be expected to play multiple roles. For example, ambulance care units will have access to gadgets that combine defibrillators with suction kits, blood pressure cuff and pulse oximeters in one inflatable unit which can save time and space for administering emergency care. From a consumer point of view, the increasing availability of latest trends as discussed above would translate into less frequent visits to the doctor, transferring the responsibility of effective healthcare directly to patients (although this, by no means, would mean patients should not access their providers directly). Article Source: https://EzineArticles.com/expert/Loren_V_Vargas/2231850 Article Source: http://EzineArticles.com/9336750

Kata-kata santri ala bahasa sunda selalu hadir bertebaran di media sosial, karena memang banyak orang-orang sunda yang pada nyantri tentu halnya didaerah sana memang banyak Pondok Pesantren. Maka untuk kalangan santri orang sunda inilah kata-kata kalimat keren berbahasa sunda beserta artinya yang dikutip dari basasunda.com

"Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du'a sarta ditutup ku rasa sukur"
Hidup ini harus diawali dengan do'a dan ditutup dengan rasa syukur

"Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi"
Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

"Dina mikacinta, lamun aya hiji perkawis anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kedah di salahkeun"
Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan

"Ulah sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku salira?"
Jangan takut mencintai karena sebab pernah merasa gagal, ada seseorang di luar sana yang bertanya, bagaimana rasanya di cintai oleh mu?

"Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana."
Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.

"Pilih hiji perkawis anu saluyu kana haté salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin! kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jero haté."
Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu bisa ikhlas dari dalam hati.

"Réréncangan éta sapertos bulan, onggal weungi anu poék cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manéhana jarang dongkap, nanging manéhana teras aya."
Sahabat itu bagai rembulan, tiap malam yang gelap, sinarnya tetap menerangi kita. Walau ia jarang datang, tapi ia selalu ada.

"Sateuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikep salira."
Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikap mu.

"Napsu nyaéta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung direseupan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng."
Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai, dari pada hal-hal yang abadi.

"Salira rumaos ngarasa leuwih hadé, sanés sabot sadaya masalahna tos réngsé, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun masalah salira"
Anda merasa lebih baik, bukan ketika semua masalah telah selesai, tapi ketika kamu berhenti menghawatirkan masalahmu

"Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seueur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan."
Orang bisa sukses, karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal, karena dia punya banyak sekali alasan.

"Sakali salira nyarios henteu tiasa. Mangka, didinya ogé salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa."
Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa

"Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanés kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana."
Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

"Ereun naroskéun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaéta ngan saukur iwal ti "USAHA"."
Berhenti bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kamu inginkan? karena jawaban yang kau temukan hanyalah "USAHA".

"Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teu acan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teu acan kantos salira pigawéan."
Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah anda kerjakan.


Kata-Kata Ala Santri Berbahasa Sunda Beserta Artinya


Kata-kata santri ala bahasa sunda selalu hadir bertebaran di media sosial, karena memang banyak orang-orang sunda yang pada nyantri tentu halnya didaerah sana memang banyak Pondok Pesantren. Maka untuk kalangan santri orang sunda inilah kata-kata kalimat keren berbahasa sunda beserta artinya yang dikutip dari basasunda.com

"Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du'a sarta ditutup ku rasa sukur"
Hidup ini harus diawali dengan do'a dan ditutup dengan rasa syukur

"Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi"
Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

"Dina mikacinta, lamun aya hiji perkawis anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kedah di salahkeun"
Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan

"Ulah sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku salira?"
Jangan takut mencintai karena sebab pernah merasa gagal, ada seseorang di luar sana yang bertanya, bagaimana rasanya di cintai oleh mu?

"Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana."
Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.

"Pilih hiji perkawis anu saluyu kana haté salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin! kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jero haté."
Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu bisa ikhlas dari dalam hati.

"Réréncangan éta sapertos bulan, onggal weungi anu poék cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manéhana jarang dongkap, nanging manéhana teras aya."
Sahabat itu bagai rembulan, tiap malam yang gelap, sinarnya tetap menerangi kita. Walau ia jarang datang, tapi ia selalu ada.

"Sateuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikep salira."
Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikap mu.

"Napsu nyaéta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung direseupan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng."
Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai, dari pada hal-hal yang abadi.

"Salira rumaos ngarasa leuwih hadé, sanés sabot sadaya masalahna tos réngsé, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun masalah salira"
Anda merasa lebih baik, bukan ketika semua masalah telah selesai, tapi ketika kamu berhenti menghawatirkan masalahmu

"Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seueur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan."
Orang bisa sukses, karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal, karena dia punya banyak sekali alasan.

"Sakali salira nyarios henteu tiasa. Mangka, didinya ogé salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa."
Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa

"Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanés kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana."
Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

"Ereun naroskéun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaéta ngan saukur iwal ti "USAHA"."
Berhenti bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kamu inginkan? karena jawaban yang kau temukan hanyalah "USAHA".

"Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teu acan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teu acan kantos salira pigawéan."
Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah anda kerjakan.


Baca Juga

No comments: